Om ahandel

Ahandel säljer produkter via webbutiken  www.ahandel.se  detta istället för en vanlig butik då slipper vi hög lokalhyra och dyra kostnader för personal, lager och butiksexponering. Våra leverantörer uppfyller våra krav på kvalitet, finish och leveranssäkerhet. Ahandel har en effektiv organisation med hög servicegrad detta gör att vi kan hålla låga kostnader som i sin tur leder till att vi erbjuder lägre priser till dig som kund…

Företaget ägs av Ulf Angel som har många års erfarenhet av e-handel

ulf@ahandel.se

Ahandel
Korpemyrsvägen 2B
459 33 Ljungskile
Sweden

Tel: 031-799 90 78
Org nr: 450510-4614
Momsreg. Nr/VAT-nr: SE450510461401
Bankgiro: 436-2398